Gỗ thông

Liên hệ

Gỗ thông là một loại gỗ khá quen thuộc với nhiều người. Loại gỗ này rất phổ biến trong lĩnh vực nội thất cũng như nhiều lĩnh vực khác.